Zimní oblečení - demonstrační obrázky

Sada autorských demonstračních obrázků.
85 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • 12 demonstračních obrázků s oblečením (A4)
  • 24 menších obrázkových kartiček oblečení s jejich stíny
Nechte děti, aby obrázky samy popsaly, řekly, co znají a co ne. Pokud máte předměty i ve fyzické podobě, lze jimi obrázky doplnit.

Malé obrázky se stíny pak děti přiřazují k sobě. Lze je také vsunout do textilní kostky s kapsami.

Demonstrační obrázky jsou výborným vizuálním nástrojem pro výuku předškolních dětí, protože podporují jejich zrakovou identifikaci a memorizaci. Tyto obrázky usnadňují interaktivní učení tím, že vizuálně zvýrazňují charakteristické rysy předmětů, což pomáhá dětem rozvíjet schopnost rozpoznávání a klasifikace objektů v jejich okolí.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.