O červené řepě - pracovní listy

Sada autorských pracovních listů.
55 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Sada obsahuje 12 pracovních listů s autorskými ilustracemi. K sadě je i metodický pokyn, jak s pracovními listy pracovat. Najdete zde úkoly na zrakové rozlišování, grafomotoriku, jemnou motoriku, prostorovou orientaci, počty, logické myšlení, časovou posloupnost.
Pro začátek stačí stáhnout a vytisknout specifický pracovní list pro děti. Tyto listy jsou pečlivě vytvořeny s cílem posílit klíčové dovednosti dětí a připravit je na plynulý přechod do základní školy. V případě, že se některý pracovní list nedaří nebo dítě nerozumí zadání, může se s ním pracovní list zopakovat s určitým odstupem času a sledovat tak individuální pokroky.

Pracovní listy slouží jako doplněk vzdělávacích aktivit pro předškolní děti, kde si nejen procvičují dovednosti, ale také rozvíjejí trpělivost, soustředění a schopnost dokončit započatou práci. Listy jsou věkově přiměřené a mohou být začleněny do portfolia dětí, což umožňuje sledovat pokroky v různých oblastech.

V přístupu k pracovním listům se klade důraz na to, aby děti vnímaly aktivitu spíše jako hru než jako povinnost. Zadání a práce s listem jsou navrženy tak, aby nebyly příliš náročné a dlouhé. Pracovní listy poskytují dětem zajímavou a interaktivní formu učení, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu prostřednictvím barvení, stříhání, lepení, spojování, hádání a počítání, na rozdíl od pasivních aktivit spojených s televizí, tabletem nebo mobilním telefonem.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.