Tři králové - obrázkové čtení

Obrázkové čtení k tématu Tří králů.

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

List s popisem Tří králů a jejich darů a obrázkové čtení o Třech králích.
Obrázkové čtení má pro předškolní děti několik výhod. Zaprvé, podporuje rozvoj slovní zásoby a jazykových dovedností tím, že pomáhá dětem spojovat slova s vizuálními obrázky a doplňovat slova ve správném gramatickém tvaru. Za druhé, obrázkové čtení podněcuje jejich fantazii a kreativitu, rozvíjejí schopnost představit si příběhy a události.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.