Had - vystřihovánka

Vystřihovánka a skládanka.

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Had - šablona k sestavení hada.
Předškoláci si s vystřihovánkou skvěle poradili. Se slepením jsem pomohla já. Radost z výsledku byla veliká. Dokonce si děti dokreslily i myši. Děti si na hřbetě hada procvičí grafomotoriku. Využijete třeba k tématu čarodějnic nebo zkrátka k jaru, kdy vylézají dle pranostiky v dubnu hadi a štíři.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.