Naši ptáci - aktivity a pracovní listy

Sada autorských aktivit a pracovních listů.
85 Kč

Náhled obsahu:

 • Co je obsahem?

 • Jak pracovat se souborem...

 • Fotogalerie

 • Podmínky užití

 • 10 A5 demonstračních obrázků ptáků, které lze vidět u krmítka + ke každému nahrávka jeho hlasu, která se přehraje po načtení QR kódu.
 • 10 A5 obrázků ptáků k vybarvení.
 • 4 x malá šablona ptáčka k dalšímu tvoření.
 • 1 omalovánka ptáčka k dalšímu tvoření.
 • Vystřihovánka ke složení.
 • Pták - pracovní list k procvičení grafomotoriky.
 • 6 x A5 barevné budky a 6 x A5 barevní ptáci k dalším aktivitám.
 • 6x barevné řady k sestavování barevných ptáčků.
 • Pracovní list k rozvoji zrakového vnímání.
 • 10 A5 demonstračních obrázků ptáků, které lze vidět u krmítka + ke každému nahrávka jeho hlasu, která se přehraje po načtení QR kódu - Děti obrázky ptáčků prohlíží, popisují, jak ptáci vypadají. Vypráví, jaké ptáčky již v přírodě či na krmítku viděly. Poslouchají jejich hlasy.
 • 10 A5 obrázků ptáků k vybarvení.
 • 4 x malá šablona ptáčka k dalšímu tvoření - z šablonky lze vytvořit zápichy či ptáčky do krmítka, které si lze z papíru vytvořit. Lze také ptáčka nalepit na prádelní kolíček a umístit na větvičku.
 • 1 omalovánka ptáčka k dalšímu tvoření.
 • Vystřihovánka ke složení - vystřihovánka pro starší děti. Ke složení je třeba pomoc dospělého. Ptáček lze využít k motivaci dětí k tématu.
 • Pták - pracovní list k procvičení grafomotoriky - děti si procvičují kroužení, uvolnění ruky.
 • 6 x A5 barevné budky a 6 x A5 barevní ptáci k dalším aktivitám - ptáky a budky lze využít ke třídění, počítání, prostorové orientaci...
 • 6x barevné řady k sestavování barevných ptáčků - barevné ptáky děti sestavují dle předloh.
 • Pracovní list k rozvoji zrakového vnímání - děti přiřazují ptáka ke správné budce.

Pracovní listy slouží jako doplněk vzdělávacích aktivit pro předškolní děti, kde si nejen procvičují dovednosti, ale také rozvíjejí trpělivost, soustředění a schopnost dokončit započatou práci. Listy jsou věkově přiměřené a mohou být začleněny do portfolia dětí, což umožňuje sledovat pokroky v různých oblastech.

V přístupu k pracovním listům se klade důraz na to, aby děti vnímaly aktivitu spíše jako hru než jako povinnost. Zadání a práce s listem jsou navrženy tak, aby nebyly příliš náročné a dlouhé. Pracovní listy poskytují dětem zajímavou a interaktivní formu učení, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu prostřednictvím barvení, stříhání, lepení, spojování, hádání a počítání, na rozdíl od pasivních aktivit spojených s televizí, tabletem nebo mobilním telefonem.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.