ZDARMA

Vločky - grafomotorika

Grafomotorika - kruh.
ZDARMA

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Pracovní list na procvičení grafomotoriky.
Grafomotorický prvek – kruh. Můžeme s dětmi nejprve zařadit uvolňovací cvičení, kdy budou kreslit velké kruhy prstem ve vzduchu. Mohou také kreslit kruhy na velký arch papíru nebo na stíratelnou tabuli. Při práci s grafomotorickým listem dbáme na to, aby dítě správně sedělo a snažíme se hlídat správný úchop psacího náčiní. Dobré je, když se samotný grafický záznam doprovodí hlasovým projevem - říkankou, melodií.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.