Barevné rukavice

Obrázky s barevnými rukavice k procvičení zrakového vnímání.
55 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Soubor obsahuje 14 různě barevných rukavic (A5) a k nim 14 stejně barevných čtverců. 

Procvičování zrakového vnímání u dětí předškolního věku je klíčové pro rozvoj jejich kognitivních schopností, posiluje schopnost sledovat a analyzovat vizuální informace. Dále podporuje rozvoj jemné motoriky a koordinace očí, což má vliv na budoucí úspěch ve čtení, psaní a dalších školních dovednostech.
Děti přiřazují barevné čtverce ke správným rukavicím.

© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.