Zajímavosti o jarních květinách

Obrázkové karty se zajímavostmi o jarních květinách.
55 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • 5 A4 obrázkových karet s jarními květinami (narcis, tulipán, sněženka, petrklíč, fialka) a hádankou.
  • 5 A4 zajímavých odpovědí na otázku o zobrazených květinách.
Obrázky s květinami i s jejich odpověďmi si vytisknete. Lze umístit na plot mateřské školy či dětem vytvořit stezku v přírodě.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.