Tři králové - aktivity a pracovní listy

Sada autorských aktivit a pracovních listů.
85 Kč

Náhled obsahu:

 • Co je obsahem?

 • Jak pracovat se souborem...

 • Fotogalerie

 • Podmínky užití

 • Demonstrační obrázky A4 k příběhu tří králů.
 • Jednoduchý příběh s obrázky a audio nahrávkou doprovodných zvuků.
 • Černobílé obrázky k příběhu.
 • Písnička - My tři králové s notovým zápisem, audio instrumentální nahrávkou a akordy pro ukulele.
 • Papírové loutky.
 • Popis darů, které nesli králové Ježíškovi.
 • Královská koruna.
 • Kometa.
 • Tři králové.
 • Barevní králové.
 • Hvězdy.
 • Demonstrační obrázky A4 k příběhu tří králů - lze využít pro práci se skupinou a následně pověsit ve třídě na nástěnku.
 • Jednoduchý příběh s obrázky a audio nahrávkou doprovodných zvuků, které využije pedagog při skupinové práci s dětmi. Zvuky může využít při vyprávění příběhu.
 • Černobílé obrázky k příběhu, které si děti rozstříhají, vypráví dle nich příběh a seřazují dle časové posloupnosti.
 • Písnička - My tři králové s notovým zápisem, audio instrumentální nahrávkou a akordy pro ukulele.
 • Papírové loutky - lze s dětmi využít k dramatizaci nebo při volných hrách k dalšímu rozvíjení příběhu dětmi samotnými.
 • Popis darů, které nesli králové Ježíškovi.
 • Královská koruna - pracovní list k dotvoření. Lze dokreslit, polepit, zalaminovat a zdobit modelínou.
 • Kometa - pracovní list k procvičení horního oblouku.
 • Tři králové - k dotvoření dětmi. Lze využít jako zápichy.
 • Barevní králové - barevné karty A5 a barevné koruny. Děti koruny a krále třídí dle barev. Lze třídit plastová víčka či bambulky k jednotlivým králům. Koruny lze také počítat.
 • Hvězdy - pracovní list k procvičení zrakového vnímání. 

Pracovní listy slouží jako doplněk vzdělávacích aktivit pro předškolní děti, kde si nejen procvičují dovednosti, ale také rozvíjejí trpělivost, soustředění a schopnost dokončit započatou práci. Listy jsou věkově přiměřené a mohou být začleněny do portfolia dětí, což umožňuje sledovat pokroky v různých oblastech.

V přístupu k pracovním listům se klade důraz na to, aby děti vnímaly aktivitu spíše jako hru než jako povinnost. Zadání a práce s listem jsou navrženy tak, aby nebyly příliš náročné a dlouhé. Pracovní listy poskytují dětem zajímavou a interaktivní formu učení, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu prostřednictvím barvení, stříhání, lepení, spojování, hádání a počítání, na rozdíl od pasivních aktivit spojených s televizí, tabletem nebo mobilním telefonem.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.