Květina pro maminku

Pracovní list ke Dni matek.

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Pracovní list ke Dni matek k dokreslení.
Děti mají nakreslit kytičku pro maminku. Dvě květiny obtáhnou podle tečkované čáry. Třetí květinu dokreslí již samy. Dalším úkolem v pracovním listu je, najít stejná srdce na květináči.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.