ZDARMA

Sněženka

Básnička v obrázcích.
ZDARMA

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Dětská básnička překreslená do obrázků.
Pro lepší porozumění obsahu písničky využijete jak s dětmi s odlišným mateřským jazykem, tak i s dětmi s poruchami autistického spektra či dalšími dětmi se SVP. Obrázky jsou jasné a srozumitelné.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.