Pohádka o stromečku

Demonstrační obrázky k pohádce.
70 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • 9 obrázků k pohádce (A4)
  • Omalovánka se stromečkem k dotvoření. 
  • Text s pohádkou- autor neznámý.

Pohádku můžete využít na přelomu podzimu a zimy, kdy probíhá ukládání zvířat k zimnímu spánku.

Obrázky pomáhají dětem k lepšímu porozumění obsahu pohádky. Pohádka je vhodná k dramatizaci s dětmi. Jednotlivá zvířátka děti mohou řadit tak, jak šla v pohádce za sebou - kdo byl první, druhý... Obrázky mohou také srovnat dle časové posloupnosti. Do omalovánky děti mohou zvířátka dokreslit, dolepit, natisknout razítka nebo mohou stromek ozdobit a udělat z něj vánoční.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.