Bludiště - lesní zvířátka

Aktivita k rozvoji zrakového vnímání a orientace v prostoru.
55 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • 5 velkých autorských ilustrací velikosti A4, ze kterých sestavíte bludiště: srnec, zajíc, divoké prase, myš, liška.
  • 10 obrázkových cest bludištěm
  • 9 obrázkových řad
Každý soubor obsahuje 5 velkých autorských ilustrací velikosti A4. Každý tento obrázek si vytisknete 3x. To znamená, že budete mít 15 obrázků. Z nich sestavíte dle obrázku bludiště.

Dále najdete v souboru 10 různých cest bludištěm. Děti dle předlohy chodí bludištěm. Slouží k rozvoji zrakového a prostorového vnímání. 9 obrázkových řad. Děti budou dle předlohy skládat velké obrázky, které využijete z bludiště. Nebo můžete i vy sestavit nedokončenou řadu, kterou dítě musí logicky dokončit. Pokud budete mít více různých bludišť, můžete si z obrázků vytvořit i velké pexeso.

Cesty bludištěm využijete i s dětmi s odlišným mateřským jazykem, kdy děti při procházení bludištěm musí nejprve obrázky pojmenovat.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.