Zrakové a prostorové vnímání s rybičkami

Autorský didaktický soubor.
55 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • list s barevnými čtverci
  • list s okénkem ve tvaru rybky
  • list s kartičkami
  • list s rybkou velikosti A4 k dalšímu dotvoření
  • pracovní list na pravolevou orientaci
List s okénkem ve tvaru rybky vytisknete, tvar rybky vyříznete či vystřihnete a zalaminujete. Děti pak podle kartiček umisťují okénko s rybou na barevné čtverce.

Dále v souboru najdete jeden list s rybkou velikosti A4 k dalšímu dotvoření. Děti si mohou rybce dokreslit šupiny nebo je dolepit či natisknout například otiskem prstu. Můžete s dětmi takto vytvořit následně společnou práci (velký rybník), kdy vystřižené rybky nalepíte na arch balicího papíru.

Další list, který je součástí souboru, je pracovní list na pravolevou orientaci, kdy děti vybarvují jednou barvou rybky, které plavou vpravo a druhou barvou, které plavou vlevo.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.