Koho potkáš v trávě - aktivity

Sada autorských aktivit a pracovních listů.
60 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Obsahuje autorské pracovní listy a aktivity. K sadě je i metodický pokyn, jak se souborem pracovat.

Najdete zde aktivity na zrakové rozlišování, předmatematické představy, grafomotoriku, práci s modelínou, řazení dle velikosti, zrakovou syntézu.
Pro začátek stačí stáhnout a vytisknout specifický pracovní list pro děti. Tyto listy jsou pečlivě vytvořeny s cílem posílit klíčové dovednosti dětí a připravit je na plynulý přechod do základní školy. V případě, že se některý pracovní list nedaří nebo dítě nerozumí zadání, může se s ním pracovní list zopakovat s určitým odstupem času a sledovat tak individuální pokroky.

Pracovní listy slouží jako doplněk vzdělávacích aktivit pro předškolní děti, kde si nejen procvičují dovednosti, ale také rozvíjejí trpělivost, soustředění a schopnost dokončit započatou práci. Listy jsou věkově přiměřené a mohou být začleněny do portfolia dětí, což umožňuje sledovat pokroky v různých oblastech.

V přístupu k pracovním listům se klade důraz na to, aby děti vnímaly aktivitu spíše jako hru než jako povinnost. Zadání a práce s listem jsou navrženy tak, aby nebyly příliš náročné a dlouhé. Pracovní listy poskytují dětem zajímavou a interaktivní formu učení, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu prostřednictvím barvení, stříhání, lepení, spojování, hádání a počítání, na rozdíl od pasivních aktivit spojených s televizí, tabletem nebo mobilním telefonem.