ZDARMA

Slepičí bludiště

Bludiště.
ZDARMA

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Procvičení dodržování určité posloupnosti, zrakového vnímání a orientace v prostoru.
Děti mají za úkol najít cestu od šedivé slepičky k šedivému kuřátku. Cestu budou hledat tak, že budou postupovat v následujícím pořadí podle obrázků, které jsou znázorněny v horní části obrázku. To znamená : slepice – vejce – kuře. Děti budou postupovat bludištěm a obrázky v tomto pořadí si mohou buď vybarvovat, kroužkovat nebo kreslit klasicky cestičku pastelkou.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.