ZDARMA

Den Země

Obrázek s básničkou.
ZDARMA

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Plakát s obrázkem a autorskou básničkou.
Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna. Svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Učení básniček představuje pro předškolní děti výhodu, protože podporuje rozvoj jazykových dovedností a slovní zásoby, posiluje paměť a koncentraci. Tato aktivita také podněcuje jejich kreativitu a fantazii, pomáhá jim lépe porozumět rytmu a zvuku jazyka, což přispívá k celkovému jazykovému rozvoji v raném věku.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.