ZDARMA

Jarní květina - vystřihovánka

Vystřihovánka.
ZDARMA

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

Vystřihovánka jarní květiny.
Děti vybarví jednotlivé části květiny. Ty pak vystřihnou a nalepí na čistý list papíru.

Práce s papírem, jako je stříhání a lepení, přináší předškolním dětem výhodu v rozvoji jemných motorických dovedností, podporuje kreativitu a posiluje schopnost koncentrace. Tato aktivita nejenom rozvíjí jejich manuální zručnosti, ale také podněcuje jejich schopnost přemýšlet o procesu a vytvářet vlastní nápady při tvorbě různých uměleckých projektů.
© Kateřina Konvalinová. Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.