Domácí zvířata - demonstrační obrázky

Sada autorských demonstračních obrázků.
95 Kč

Náhled obsahu:

  • Co je obsahem?

  • Jak pracovat se souborem...

  • Fotogalerie

  • Podmínky užití

  • 16 A4 barevných obrázků domácích zvířat a jejich mláďat
  • 16 A5 černobílých obrázků domácích zvířat k vybarvení
  • U zvířat jsou QR kódy s nahrávkou jejich hlasů
Nechte děti, aby obrázky samy popsaly, řekly, které zvíře znají,  a které ne. Demonstrační obrázky jsou výborným vizuálním nástrojem pro výuku předškolních dětí, protože podporují jejich zrakovou identifikaci a memorizaci. Tyto obrázky usnadňují interaktivní učení tím, že vizuálně zvýrazňují charakteristické rysy zvířat, což pomáhá dětem rozvíjet schopnost rozpoznávání a klasifikace zvířat v jejich okolí.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.