Aktivity s včelkou

Sada autorských aktivit a pracovních listů.
75 Kč

Náhled obsahu:

 • Co je obsahem?

 • Jak pracovat se souborem...

 • Fotogalerie

 • Podmínky užití

 • demonstrační obrázky k tématu - včelař, úl, vývojová stádia včely, med
 • omalovánky - včelař a včela
 • pracovní list - grafomotorika svislá čára
 • uvoňovací cvičení
 • pravolevá orientace
 • dechové cvičení
 • předmatematické představy a prostorová orientace
 • pohybová hra
 • papírová čelenka s včelkou
 • pohádka - Jak včelička zachránila králíčka
K souboru je přiložen metodický pokyn, jak se souborem pracovat.

Pro začátek stačí stáhnout a vytisknout specifický pracovní list pro děti. Tyto listy jsou pečlivě vytvořeny s cílem posílit klíčové dovednosti dětí a připravit je na plynulý přechod do základní školy. V případě, že se některý pracovní list nedaří nebo dítě nerozumí zadání, může se s ním pracovní list zopakovat s určitým odstupem času a sledovat tak individuální pokroky.

Pracovní listy slouží jako doplněk vzdělávacích aktivit pro předškolní děti, kde si nejen procvičují dovednosti, ale také rozvíjejí trpělivost, soustředění a schopnost dokončit započatou práci. Listy jsou věkově přiměřené a mohou být začleněny do portfolia dětí, což umožňuje sledovat pokroky v různých oblastech.

V přístupu k pracovním listům se klade důraz na to, aby děti vnímaly aktivitu spíše jako hru než jako povinnost. Zadání a práce s listem jsou navrženy tak, aby nebyly příliš náročné a dlouhé. Pracovní listy poskytují dětem zajímavou a interaktivní formu učení, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu prostřednictvím barvení, stříhání, lepení, spojování, hádání a počítání, na rozdíl od pasivních aktivit spojených s televizí, tabletem nebo mobilním telefonem.

Demonstrační obrázky jsou výborným vizuálním nástrojem pro výuku předškolních dětí, protože podporují jejich zrakovou identifikaci a memorizaci. Tyto obrázky usnadňují interaktivní učení tím, že vizuálně zvýrazňují charakteristické rysy předmětů, osob, zvířat..., což pomáhá dětem rozvíjet schopnost rozpoznávání a klasifikace objektů v jejich okolí.
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.