Adventní zvyky a tradice

Sada adventních zvyků a tradic s demonstračními obrázky.
85 Kč

Náhled obsahu:

 • Co je obsahem?

 • Jak pracovat se souborem...

 • Fotogalerie

 • Podmínky užití

Sada obsahuje 12 A4 ilustrací + ke každé ilustraci popisek dané tradice.

Obsahuje tradice:

 • Barborka
 • Mikuláš
 • adventní věnec
 • zlaté prasátko
 • jmelí
 • vánoční strom
 • házení střevícem
 • kapr
 • ořechové loďky
 • lití olova
 • vánočka
 • krájení jablka
Projděte s dětmi jednotlivé obrázky. Nechte děti popsat, co vidí na obrázcích. Zeptejte se jich, zda vědí, co jsou to zvyky a tradice. Pokud ne, popište dětem význam jednotlivých obrázků. Následně se zeptejte, zda některé z nich děti znají. Vysvětlete dětem, že různé kultury slaví adventní období různými způsoby. Porovnejte různé tradice a zvyklosti v různých částech světa. 
© Kateřina Konvalinová.

Tento PDF materiál, včetně obsažených ilustrací a audio záznamů, je dílem autora a je poskytován pro pedagogické a osobní účely. Bez písemného souhlasu autora není dovoleno další veřejné šíření na internetu, sdílení veřejně přístupným způsobem nebo komerční využití tohoto materiálu. Prosím, respektujte autorská práva a použijte tento materiál pouze v souladu s uvedenými omezeními.