Skákání v kalužích

Na podzim je často deštivo. Co si takhle s dětmi vyrobit obrázek, k tomuto počasí jako stvořený?

Pomůcky: Obrázek holínek, pastelky, nůžky, lepidlo, modrou temperu, brčko, čtvrtku.

Postup: Nejprve si děti vybarví holínky. Ty poté vystřihnou. Na bílou čtvrtku kápneme do dolní části trochu rozředěné modré tempery nebo barevného inkoustu. Děti si vezmou brčko a začnou barvu rozfoukávat. Je to skvělé i jako dechové cvičení.

Až barva zaschne, dolepí si děti na čtvrtku i svoje barevné holínky.

Zdroj: Prší - 6. rozšiřující pracovní listy a aktivity k publikaci